Můj příběh italštiny za tři měsíce

Moji studenti se mě občas ptají:

„Za jak dlouho se můžu naučit anglicky?“

A já odpovídám: „Velmi rychle, třeba za půl roku“.

Málokdo mi věřil a nikdo to nevyzkoušel. Jsem přesvědčená, že je možné naučit se jazyk v limitovaném čase, stejně jako je možné naučit se nebo změnit cokoliv ve svém životě. A tak jsem se rozhodla, že se naučím za tři měsíce italsky, aniž bych musela v dané zemi žít.

Jak to dopadlo?

Výsledek posuďte sami 🙂

Zkrácená verze mé cesty za italštinou za 3 měsíce 🙂

Jak jsem začala?

Nové možnosti

Hledala jsem správné nástroje a zvážila různé možnosti a nové metody.

Vlastní zkušenosti

Čerpala jsem ze svých zkušeností a porovnávala je se zkušenostmi jiných.

Svět kolem nás

Dívala jsem se kolem sebe a inspirovala se. Nemusíme jezdit daleko do světa, abychom se cizí jazyk naučili. Svět je všude kolem nás a my se můžeme učit z pohodlí domova a vše, co potřebujeme, máme k dispozici.

Klíčová otázka: jazyková škola nebo samostudium?

Zvážila jsem, zda potřebuji jazykovou školu nebo zda bude stačit najít si někoho na konverzaci a základy se učit sama samostudiem.

Jazyková škola versus samostudium

Jazyková škola

Náklady – vyšší

Studium dlouhodobější

 

Nedostatečná příležitost ‚mluvit‘ a procvičovat zejména mluvenou formu jazyka, která je mým cílem.

Většinou se používají metody vyhovující většině. Patřila bych já do té většiny nebo potřebuji individuální přístup a tempo?

1 až 2x týdně v jazykové škole nepovažuji za dostatečné.

Samostudium

Mohu si vybrat způsob metody, postupu, rytmu studia, který mi vyhovuje.

Levnější varianta.

Intenzivnější možnost ‚mluvit‘ – individuální konverzace zaměřené na osobní potřeby.

 

K učení si vybírám příjemné prostředí, které mě inspiruje a kde se cítím dobře.

Mohu využít metody nezávisle na čase a prostoru.

Rozhodla jsem se, jaký čas budu denně italštině věnovat

V mém případě to byla 1 hodina denně po dobu 3 měsíců

Sestavila jsem si žebříček priorit a denních aktivit

Podpořilo mě to v tom, abych se neztratila v hromadě studia  a ‚povinností‘ a abych to nevzdala příliš brzy.

Hledala jsem rozvrh, který by vyhovoval mně i mým blízkým.

Uspořádala jsem si čas tak, aby se do něj vešlo studium, rodina, práce, přátelé, pohybové aktivity a samozřejmě také spánek 🙂

Immersion – ponoření se

Ponoření se do cizího jazyka a kultury dané země je důležitou součástí studia cizího jazyka. Kultura, životní styl a způsob myšlení daného národa patří neoddělitelně k jazyku, který studujete.

Ponoření se do kulturních souvislostí jazyka vám nejen přiblíží a usnadní jeho učení, ale zároveň vám přinese podněty a inspiraci do vašeho všedního dne ze života jiného národa.

„A different language is a different vision of life.“

„Nový jazyk přináší nový pohled na svět.“

 Federico Fellini

Co jsem se na své cestě naučila?

  • Naučila jsem se přizpůsobit se cíli a hledat nové cesty.
  • Procvičila jsem si vůli, rozhodnost a odhodlanost.
  • Naučila jsem se přenastavit své zvyky a malé mikrozvyky v zájmu vyššího cíle.
  • Naučila jsem se hledat nová a efektivní řešení a hlavně dělat věci jinak. To má přínos i pro ostatní sféry mého života. Přestala jsem se bát nových věcí a sama je nyní vyhledávám.
  • Změnil se můj pohled na svět i na sebe samotnou. Vidím věci jinak, vidím kolem sebe mnohem více příležitostí a možností než dříve.
  • Naučila jsem se komunikovat sama se sebou, skládat své první jednoduché věty, kterým jsem se snažila dát jasné sdělení. Občas i ve svém rodném jazyce máme tendenci květnatě rozložit myšlenku tak, že se hlavní motiv ztratí. Díky italštině jsem se naučila zjednodušovat a vyjadřovat jasněji.

Odměnou mi je pár nových přátel v životě a také dvě krátké cesty do Itálie.

Na takové cesty nepotřebujete moc – jazykovou výbavu, abyste mohli vyzkoušet to, co jste se naučili a trochu štěstí při hledání levných letenek 🙂

Byla jsem na závěru spokojená?

ANO!

Naučila jsem se italsky tak, abych si mohla přečíst to, co chci a co mě baví.

Zvládnu vyjádřit to, co chci a potřebuji a jsem schopná vést plynulou konverzaci v italštině na jakékoliv téma, které také ráda diskutuji ve svém rodném jazyce.

Chyby? Vím, že dělám chyby a že stále mohu znalost jazyka prohlubovat. Občas udělám chybu v gramatice, občas neznám slovíčko. Ale netrápí mě to.

Chyba je přirozenou součástí procesu učení se. Cizí jazyk se člověk učí neustále, celý život, stále je co nového objevovat.

A pak, za tři měsíce jsem dokonalost neočekávala. Splnila jsem si svůj sen – mluvím, poslouchám, vyprávím, rozumím … a jedno z nejdůležitějších bodů – do života mi přišlo pár nových přátel 🙂

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match