Anglická gramatika za tři měsíce

Neptejte se, JESTLI se angličtinu naučíte, ptejte se, JAK se ji naučíte.

Tento e-book je shrnutím hlavních principů a informací, jak se gramatiku naučit, abyste se ji nemuseli učit drilem a starými učebnicovými metodami.

Z čeho vycházím?

 • Ze svých dlouholetých zkušeností, které jsem nasbírala jako lektorka cizích jazyků.
 • Ze zkušeností, které jsem si osvojila v opačné roli, tedy jako studentka cizích jazyků. Je pro mě důležité, abych se dokázala vcítit také do situace svých studentů, ve které se setkávají s překážkami, stresem nebo pochybnostmi.
 • Z obecných zkušeností ostatních učitelů a celosvětových polyglotů, kteří pracují s nejnovějšími metodami studia cizích jazyků.

E-book obsahuje:

Teoretickou část:

 • která vás seznámí s tím, jak se nejlépe učit gramatiku
 • která vám ukáže tipy a triky, jak se vyhnout drilu, gramatickým poučkám a cizí jazyk se nejen naučit, ale také si to užít

Praktickou část:

Praktická část obsahuje rozklad základní gramatiky. Tedy nejběžněji používanou gramatiku, která je potřeba k tomu, abyste se efektivně domluvili. 

Tato část je koncipována tak, aby přinesla názorný a pochopitelný příklad toho, jak se daný gramatický prvek tvoří. Není potřeba učit se gramatiku jako takovou ve formě pouček, důležité je POCHOPIT JI.

Ke každému gramatickému jevu je uvedeno pár příkladů vět z běžného života.

Když pochopíte, nebudete muset drilovat ani poučky, ani cvičení, ale budete schopni rovnou gramatiku používat v praxi, pouze se změněnými slovy.

Jednostránkový přehled nejdůležitějších anglických časů:

Jeden papír, který můžete mít vždy při ruce = jedno kouknutí = ujištění, jak správně daný čas použít = správně použitá gramatika = procvičení v praxi a lepší zapamatování. Časem zjistíte, že papír k nahlédnutí už nebudete potřebovat

Povídku:

E-book je zakončen povídkou, na které si můžete procvičit vše, co jste si v předchozích částech osvojili.

Cena: 50,- Kč

Jste ve fázi, kdy hledáte „JAK“ se konečně naučíte anglickou gramatiku?

Pak vám právě tento e-book může přinést cenné informace, jak se ji naučit efektivně, rychle a bez bolesti.

E-book je ve formátu PDF a je zasílán po objednání a zaplacení objednávky na email objednatele.

Pozor, nejde o gramatickou učebnici. Tento e-book slouží především k tomu, abyste pochopili, jak se nejlépe gramatiku naučit a na jakou část gramatiky se soustředit, abyste mohli co nejdříve začít mluvit a uplatňovat ji v praxi a především se pak učit praxí a ne drilem.

Komu je e-book určen?

Všem,

 • kteří se učí gramatiku starým školským systémem gramatických definic a drilovacích cvičení a nepřineslo jim to očekávané výsledky
 • věčným začátečníkům
 • kteří hledají efektivní způsob učení se gramatiky
 • kteří mají pocit, že si gramatiku nemohou zapamatovat
 • kteří se chtějí dozvědět, jakou částí anglické gramatiky začít, aby mohli co nejdříve začít komunikovat
 • kteří se chystají učit nový jazyk a chtějí se inspirovat, jak se nejlépe učit gramatiku (k tomu slouží teoretická část, která je obecná a lze ji použít na jakýkoliv jiný cizí jazyk)

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match