INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

FIREMNÍ VÝUKA

Obsah výuky dle domluvy a potřeby firmy.

Hodiny lze zaměřit různě: obchodní komunikace, jednání, prezentace, logistika, příprava na jednání,  apod.

Cena: 450,- Kč / 45 min

ŽIVÁ ANGLIČTINA V PRAXI

Konverzace založená na tématech běžného života, v soukromí i v pracovním životě. 

Příprava na pracovní stáže, prezentace, pohovory, pobyt v cizím prostředí. 

Procvičení potřebných frází, větných spojení a slovní zásoby k daným tématům a specificky zaměřenému oboru. 

Gramatika – individuální přístup, dle potřeby a úrovně jednotlivých studentů.

Cena: 350,- Kč / 45 min

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Potřebujete své dítě povzbudit a pomoci mu najít vztah k angličtině?  

 Má vaše dítě angličtinu na základní škole, ale z nějakého důvodu se angličtiny bojí nebo jí nemá rádo?

Cena: 400,- Kč / 45 min

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match