625 základních slov v cizím jazyce

625 slov, které vám umožní komunikovat v cizím jazyce.

625 nejpoužívanějších slov, se kterými budete schopni vyjádřit většinu svých myšlenek a názorů.

Základní slovní zásoba, díky které budete schopni komunikovat v 80% běžných situací.

Nejdůležitější slovní zásoba spolu s tipy, jak se efektivně naučit základní slovíčka pro plynulou komunikaci v cizím jazyce.

Proč právě 625 slov?

  • Jedná se o 625 nejpoužívanějších a nejefektivnějších slov, zahrnující nejdůležitější podstatná jména, slovesa, přídavná jména, číslovky, příslovce.
  • Setkáte se s nimi u každého rodilého mluvčího, v 80% každého rozhovoru nebo textu rodilých mluvčích.
  • 625 slov není tak mnoho, abychom se je nedokázali naučit. 2 slovíčka denně? Zhruba za rok to máte zvládnuto. Jedno slovíčko ráno, jedno večer.
  • 625 těchto pečlivě vybraných slov vám dodá vnitřní jistotu, že se máte od čeho odrazit a lépe se vám budou překonávat bariery strachu a ostychu mluvit.
  • 625 těchto výběrových slov vám pomůže pochopit a porozumět struktuře výslovnosti a pravopisu. Další slovní zásoba se vám již bude učit snadněji.

Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo je důležité pro pochopení, proč právě seznam 625 slov funguje.

Paretovo pravidlo bylo formulováno italským ekonomem Vilfriedem Paretem.

Pravidlo říká:

80% důsledků (např. úspěchu / zmetků) vyplývá z 20% příčin (např. produkce).

Pravidlo se týká všech odvětví lidské činnosti. Jeho uplatnění najdeme také v oblasti jazyků.

V praxi, pro oblast jazykového studia, to znamená, že nepotřebujete znát 100% slovní zásobu. Stačí 20%, abyste se efektivně domluvili v 80% situací.

20% slovní zásoby však musí být TA SPRÁVNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA.

Potřebujeme 20% nejdůležitější slovní zásoby, nejběžnější a nejčastěji se opakující slova.

625 základních slov – z čeho se vychází?

Je dokázáno, že slovní zásoba textu v jakémkoliv jazyce, je z 65% tvořena slovní zásobou o pouhých 300 slovech.

Na základě analýz textů a rozhovorů vznikl přesný seznam těch slov, které se v jazyce nejčastěji opakují a které tvoří základ každé konverzace. Nelze si tedy vybrat 625 nějakých slov a ty se začít učit.

Abyste postavili „zdravý“ základ, je nutné mít ten „správný“ seznam, těch skutečně nejpoužívanějších slov.

Tento seznam pečlivě vybraných slov máte právě před sebou.

Na to, abychom byli schopni domluvit se v cizím jazyce relativně plynule, potřebujeme 2500 slov. 625 základních slov je minimum, které se snadněji naučíte než 2500 slov. Znalost těchto slov vám umožní rychlý start a otevře možnost prvních vět a prvních jednoduchých konverzací  a tím také usnadní postup za získáváním další slovní zásoby a komunikačních dovedností.

 

 

Vlastní slovní zásoba

Zamysleli jste se někdy nad tím, jakou máte slovní zásobu v rodném jazyce?

  • Úplný základ slovní zásoby máme všichni stejný. Všimli jste si, jak některá slova zaznívají ve vaší konverzaci opakovaně?
  • K tomu každý z nás používá slova, která jsou mu blízká. Slova týkající se jeho práce, každodenních aktivit. Zároveň každý z nás má určitá „vsuvková“ slova, kterými rád dělá rozhovor zajímavějším, ale bez kterých by rozhovor na svém obsahu určitě neztratil.
  • To, jak máme rozšířenou slovní zásobu záleží na tom, co kdo dělá, zda je například informační technik nebo učitel.
  • Záleží také na tom, co kdo čte nebo poslouchá.
  • Také v češtině je celá řada slov, která neznáme. Buď protože je nepoužíváme nebo protože jsou z jiného oboru. Někdy jednoduše proto, protože si nemůžeme vzpomenout.  V komunikaci nám to v žádném případě nebrání.

Stále ještě vnímáte strach a překážky, abyste se pustili do studia cizího jazyka?

Není třeba se bát. Nepotřebujete vlastně mnoho, abyste byli schopni mluvit.

Všichni používáme obecnou základní slovní zásobu, která je stejná v každém jazyce. Počínaje od konkrétních sloves ( vidět, mluvit), podstatných jmen (matka, dům), konče přídavnými jmény (hezký, velký) a příslovci (daleko, blízko) a ostatními větnými členy.

Potřebujeme základní gramatiku, proto abychom vyjádřili to, co chceme říci.

Začněte 625 slovíčky, otevřou se vám nové obzory a to vám pomůže odstranit největší překážku … strach z komunikace.

Chcete začít nový jazyk a najednou se před vámi rozprostře nekonečné moře slovní zásoby. Kde začít? 

Většina z nás se zalekne a vzdá to hned na začátku.

Někteří si řeknou, až se naučím 2000 slov, 5000 slov, tak začnu mluvit.

Špatně – je třeba mluvit hned na začátku, i s omezenou slovní zásobou. Není potřeba čekat, až budu umět tisíce slov. 625 správně vybraných nejfrekventovanějších slov vám umožní mluvit hned od začátku a vyjadřovat základní myšlenky.

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match