Formulář pro odstoupení od smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, prosím, vytiskněte si formulář a vyplněný jej pošlete zpět na emailovou adresu: hladova.olga@gmail.com

 

 

Adresát:                       …………………………………………………………………………………………………

 

                                       …………………………………………………………………………………………………

 

(zde Kupující vloží jméno a příjmení, případně obchodní firmu, adresu a e-mailovou adresu) 

 

Oznamuji / oznamujeme(*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*)

od smlouvy o nákupu E-booku  / semináře (*). 

 

Datum objednání (*) datum obdržení: 

 

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů: 

 

 

Adresa spotřebitele / spotřebitelů:

 

 

Podpis:

 

 

Datum:

 

 

(*) nehodící se škrtněte.

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match